...
 

Pomiary elektryczne

Prąd elektryczny to coś czego nie widać, natomiast jego brak lub wadliwe funkcjonowanie jest zauważalne natychmiast. Nie można go skontrolować za pomocą któregokolwiek ze zmysłów, a to nie pozwala sprawdzić poziomu naszego bezpieczeństwa, ani stanu technicznego instalacji elektrycznej. Niewłaściwe napięcie w gniazdku może spowodować zniszczenie sprzętu wrażliwego na zmiany wartości prądu. W chwili, gdy zmiana napięcia niszczy sprzęt na terenie przedsiębiorstwa straty mogą być ogromne, liczone nawet w dziesiątkach tysięcy. Nikt nie może pozwolić sobie na takie szkody.

Aby zapobiec awariom i wszelkiego rodzaju nieszczęściom spowodowanym przez działanie wadliwej instalacji elektrycznej, konieczna jest fachowa pomoc. Wykonujemy pomiary na najlepszym i najczujniejszym sprzęcie pomiarowym, zatrudniając najlepszych specjalistów posiadających kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Oferujemy:

- pomiary elektryczne

- pomiary skuteczności zerowania,

- rezystancji izolacji,

- wyłączników różnicowo - prądowych,

- natężenia oświetlenia i rezystancji uziemień.

Proponujemy Państwu wykonywanie sezonowych pomiarów, które zgodnie z Prawem Energetycznym muszą być przeprowadzone stosunkowo co 1 rok ,5 lat lub rzadziej niż 5 lat, w zależności od rodzaju instalacji i natężenia jej eksploatacji. Nasza firma oferuje kompleksowe, staranne i precyzyjne pomiary instalacji elektrycznych nowych oraz cykliczne, sezonowe kontrole instalacji istniejących, zapewniające właściwe działanie urządzeń oraz bezpieczeństwo ich eksploatacji.

Pragniemy przypomnieć, że obiekty przed oddaniem do użytkowania powinny być przebadane przez specjalistów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ewentualnego usunięcia powstałych niezgodności względem Prawa Energetycznego.

Realizacje Elektrobud